اطلاعیه
1398/06/06

ضمن تشکر از پژوهشگران شرکت کننده در دومین کنگره ملی کشاورزی و منابع طبیعی ایران، احتراما به اطلاع می رساند که بسته شرکت کنندگان غیرحضوری در تاریخ 16 شهریور از طریق پست پیشتاز به آدرس نویسنده مسئول ارسال می گردد.